Naczelna Organizacja Techniczna w Świdnicy

Naczelna Organizacja Techniczna jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: twórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Nasza oferta

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT od 60 lat jest znana w całej Polsce ze swojej aktywności na polu wspierania działalności naukowo-technicznej i gospodarczej oraz integracji środowisk inżynieryjno- technicznych. Naczelna Organizacja Techniczna zrzesza w Polsce około 200 tys. członków w 37 stowarzyszeniach inżynierów i techników. 

Posiada 47 terenowych jednostek organizacyjnych (Rad) na obszarze całego kraju. Jest członkiem m.in. Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich i Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich FEANI. Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT znajduje się w Warszawie.

NOT Świdnica w liczbach
0 tys.
Tekst
0 +
Tekst
0 +
Tekst
0 +
Tekst

Aktualności

Our Co-curricular Activities

Athletics

Our students are passionate about sports and athletics and have the freedom to choose the one they like and wish to take up.

In-house Publications

We have several writers who are encouraged to come up with creations that are regularly published in our in-house magazines.

Performing Arts & Music

With professionals on board, we take pride in training our students in art forms like dance, drama, painting and more.

Kursy i szkolenia

Zobacz więcej...

Szkolenia okresowe BHP i PPOŻ

SZKOLENIA OKRESOWE  BHP I PPOŻ. Szkolenia obligatoryjne bhp wynikają z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkoleń w dziedzinie bhp [Dz. U. Nr 180,

Spawanie

Kursy spawania podstawowego i ponadpodstawowego. Uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe (111). kurs spawania blach elektrodami otulonymi

Wózki widłowe

WÓZKI WIDŁOWE. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki  (Dz. U. 2002 r. Nr 70 poz. 650 ), na obsługę wózka widłowego konieczne jest

Szkolenia energetyczne

SZKOLENIA  ENERGETYCZNE – Z  EGZAMINAMI   KWALIFIKACYJNYMI. Naczelna Organizacja Techniczna, Świdnicka Rada FSNT przeprowadza szkolenia i egzaminy kwalifikacyjne dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń