O nas

MISJA FSNT – NOT:

Naczelna Organizacja Techniczna jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: twórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT od 60 lat jest znana w całej Polsce ze swojej aktywności na polu wspierania działalności naukowo-technicznej i gospodarczej oraz integracji środowisk inżynieryjno- technicznych. Naczelna Organizacja Techniczna zrzesza w Polsce około 200 tys. członków w 37 stowarzyszeniach inżynierów i techników. Posiada 47 terenowych jednostek organizacyjnych (Rad) na obszarze całego kraju. Jest członkiem m.in. Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich i Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich FEANI. Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT znajduje się w Warszawie.

NOT Świdnica

Działalnością Świdnickiej Rady FSNT   kieruje Zarząd w składzie:

  • Janusz SZOSTAKPrezes Zarządu
  • Józef KOSTKAWiceprezes Zarządu, Dyrektor
  • January SKÓRSKIWiceprezes Zarządu
  • Andrzej HryciukWiceprezes Zarządu
  • Leon NIEKRASZCzłonek Zarządu