Dom Technika

Dom Technika NOT mieści się w odrestaurowanej na początku lat 80-tych średniowiecznej baszcie, która należy do najciekawszych obiektów w regionie. Położona w centrum Świdnicy, jest miejscem spotkań kadry technicznej i środowisk twórczych oraz świata biznesu. Znajdują tu swoje miejsce także znaczące wydarzenia kulturalne. Kilka stylowych sal umożliwia organizowanie imprez wraz z prezentacją dla 300 osób.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

Świdnicka Rada FSNT -NOT prowadzi szeroką działalność statutową, skierowaną do środowisk inżynieryjno-technicznych. Jesteśmy również bardzo aktywni w innych dziedzinach, szczególnie w dziedzinie ochrony środowiska, będąc jednym z pierwszych w Polsce animatorów idei „Czystszej Produkcji”.

Prowadzimy także działalność, wspomagającą dostosowanie regionalnej przedsiębiorczości do wymogów gospodarki rynkowej i jej europejskich standardów. Wychodząc naprzeciw potrzebom gospodarki regionu, przygotowana została kompleksowa oferta w zakresie szkoleń, jak też szeroko rozumianej promocji nowatorskich technologii, produktów oraz usług technicznych.

Dom Technika

Jednym ze znaczących dokonań Świdnickiej Rady FSNT-NOT są TARGI ŚWIDNICKIE. W dość krótkim czasie zdobyły sobie uznanie regionalnych i ostatnio zagranicznych przedsiębiorców. TARGI ŚWIDNICKIE stanowią doskonałą okazję do przedstawienia oferty produktów i usług z naszego regionu oraz miast partnerskich Świdnicy, co przyczynia się m. in. do wzajemnego poznania i nawiązywania nowych kontaktów gospodarczych.

Dom Technika NOT w Świdnicy to, przede wszystkim, miejsce imprez naukowo-technicznych i szkoleń. Jest to również regionalne centrum integracji kadry technicznej oraz innych aktywnych środowisk twórczych. Warto też podkreślić, że nasza siedziba jest miejscem znaczących wydarzeń kulturalnych.

Nasza oferta może zadowolić zarówno duże firmy, jak też małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponad 50-letnie doświadczenie NOT oraz kadra wysokiej klasy specjalistów i wykładowców pozwala nam zaoferować usługi na najwyższym poziomie. Jesteśmy przekonani, że współpraca ze Świdnicką Radą FSNT-NOT da Państwu wiele satysfakcji i przysporzy znaczących efektów w zakresie podnoszenia efektywności i standardu pracy w waszych firmach.