Budownictwo

INŻYNIERIA  LĄDOWA  I  BUDOWNICTWO

WSPARCIE INWESTYCYJNE W POLSCE

1.PLANOWANIE INWESTYCJI

 • Wybór terenu pod inwestycję
 • Przygotowanie przetargu
 • Analiza ofert

2.PROJEKTOWANIE INWESTYCJI

 • Przygotowanie koncepcji inwestycji
 • Dokumentacja budowlana
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej
 • Dokumentacja wykonawcza
 • Kosztorysy inwestorskie
 • Pozwolenie na budowę

3.ZARZĄDZANIE PROJEKTEM  I  NADZÓR INWESTORSKI

 • Projekt umowy
 • Nadzory inwestorskie
 • Kontrola jakości
 • Kontrola kosztów
 • Kontrola bezpieczeństwa robót (bhp)
 • Odbiory końcowe
 • Pozwolenie na użytkowanie
 • Przeglądy gwarancyjne

 4.REALIZACJA ROBÓT

 • Kierowanie inwestycją
 • Wykonanie planu BIOZ

5.WYKONANIE EKSPERTYZY BUDOWLANEJ

 • Sporządzenie opinii budowlanej

6.ROZLICZENIE RZECZOWO-FINANSOWE INWESTYCJI

 • Inwentaryzacja robót wykonanych