Ośrodek Innowacji

Zasadniczym celem działalności Ośrodka Innowacji jest profesjonalne i efektywne wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ośrodek działa przy ŚR FSNT NOT będącej stowarzyszeniem naukowo-technicznym o zasięgu ogólnopolskim, którego zakres działania umożliwia różnorodną działalność w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i finansowych.

Oferujemy kompleksową pomoc przy przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dotacje na projekty celowe i technologiczne, z funduszy strukturalnych UE.

Nasza oferta obejmuje m.in.:

  • pozyskiwanie funduszy na wdrażanie innowacyjnych technologii,
  • zawieranie porozumień o współpracy nt realizowanych inwestycji,
  • opracowywanie opinii dotyczących innowacyjności,
  • opracowywanie  raportów dot. zakończenia inwestycji,
  • udzielanie pomocy logistycznej związanej z uruchamianiem nowych inwestycji,
  • prowadzenie  prac badawczo-rozwojowych, służących wdrażaniu  nowej technologii,
  • porady w dziedzinie m.in. marketingu, finansów, prawa, planowania i zarządzania, eksportu i jakości,
  • przeprowadzanie audytów technologicznych,
  • organizowanie współpracy MŚP z bankami, uczelniami, placówkami badawczymi.

Współpracujemy z ekspertami w dziedzinach: wdrażania nowoczesnych technologii produkcji , badań, wprowadzania systemów zarządzania jakością, ochrony środowiska itp.

Zapraszamy do współpracy.